התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ד -

פסוק ה

שיתוף
הכסיל חובק את-ידיו, ואוכל את-בשרו.