התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ד -

פסוק ז

שיתוף
ושבתי אני ואראה הבל, תחת השמש.