התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ד -

פסוק יב

שיתוף
ואם-יתקפו, האחד--השניים, יעמדו נגדו; והחוט, המשולש, לא במהרה, יינתק. 

טובים השנייים מן האחד, והשלושה מן השניים. מזכיר לי אותי ואת האחים שלי .