התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ד -

פסוק יז

שיתוף
שמור רגלך, כאשר תלך אל-בית האלוהים, וקרוב לשמוע, מתת הכסילים זבח:  כי-אינם יודעים, לעשות רע.