התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ה -

פסוק יד

שיתוף
כאשר יצא מבטן אימו, ערום ישוב ללכת כשבא; ומאומה לא-יישא בעמלו, שיולך בידו. 

פסוק זה מבטא את מהות החיים שיש להסטפק במה שיש .