התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ז -

פסוק ג

שיתוף
טוב כעס, משחוק:  כי-ברוע פנים, ייטב לב.