התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ז -

פסוק ח

שיתוף
טוב אחרית דבר, מראשיתו; טוב ארך-רוח, מגבה-רוח. 

כי על בני האדם להוכיח ולקיים את שלקחו על עצמם, לדבר -טוב, לעשות - הכרחי.
וגם, הלוואי וכולנו היינו מתברכים בארך רוח.