התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ז -

פסוק כב

שיתוף
כי גם-פעמים רבות, ידע ליבך:  אשר גם-אתה, קיללת אחרים.