התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ז -

פסוק כז

שיתוף
ראה זה מצאתי, אמרה קוהלת; אחת לאחת, למצוא חשבון. 

פרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול.