התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ח -

פסוק ב

שיתוף
אני, פי-מלך שמור, ועל, דברת שבועת אלוהים.