התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ט -

פסוק טו

שיתוף
ומצא בה, איש מסכן חכם, ומילט-הוא את-העיר, בחכמתו; ואדם לא זכר, את-האיש המסכן ההוא.