התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק י -

פסוק טז

שיתוף
אי-לך ארץ, שמלכך נער; ושרייך, בבוקר יאכלו.