התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק יב -

פסוק ב

שיתוף
עד אשר לא-תחשך השמש, והאור, והירח, והכוכבים; ושבו העבים, אחר הגשם. 

פסוק זה מתנה ומאשרעד אשר את מעשה הבריאה,לכו בדרכי,צייתו לחוקי,מלאו מצוותי וחייתם!
הקבה מסביר לנו את גודל הבריאה כאשר הוא מפריד את השמש,מהאור.השמש קיומה בעולם הפיזי,האור שהוא מעולם הרוח שייך לעולם המטאפיסי/האלוהי/גם כאשר תחשך השמש יישאר האור כי לא חד המה.ושבו המים אל הארץ ולא נודע כי הייתם.ועולם כמנהגו נוהג.