התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ג -

פסוק ד

שיתוף
ויהי, כאומרם אליו יום ויום, ולא שמע, אליהם; ויגידו להמן, לראות היעמדו דברי מורדכיי--כי-הגיד להם, אשר-הוא יהודי. 

המן הרשע