התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ה -

פסוק ד

שיתוף
ותאמר אסתר, אם-על-המלך טוב--יבוא המלך והמן היום, אל-המשתה אשר-עשיתי לו. 

היום חג הפורים, אני נחפז אל המשתה אשר עשיתי למשפחתי...