התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
אסתר - פרק ח -

פסוק ט

שיתוף
וייקראו סופרי-המלך בעת-ההיא בחודש השלישי הוא-חודש סיוון, בשלושה ועשרים בו, וייכתב ככל-אשר-ציווה מורדכיי אל-היהודים ואל האחשדרפנים-והפחות ושרי המדינות אשר מהודו ועד-כוש שבע ועשרים ומאה מדינה, מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו; ואל-היהודים--ככתבם, וכלשונם. 

שמי סיון, וגורלם של היהודים השתנה לטובה בחודש זה.