התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עזרא - פרק ג -

פסוק ח

שיתוף
ובשנה השנית, לבואם אל-בית האלוהים לירושלים, בחודש, השני--החלו זרובבל בן-שאלתיאל וישוע בן-יוצדק ושאר אחיהם הכוהנים והלויים, וכל-הבאים מהשבי ירושלים, ויעמידו את-הלויים מבן עשרים שנה ומעלה, לנצח על-מלאכת בית-יהוה. 

הפסוק הכי ארוך בתנך