התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עזרא - פרק ו -

פסוק ט

שיתוף
ומה חשחן ובני תורין ודכרין ואימרין לעלוון לאלה שמיא חנטין מלח חמר ומשח, כמימר כהניא די-בירושלם להוי מתייהיב להום יום ביום--די-לא שלו. 

במילים לאלה שמיא מופיעים הטעמים ירח בן יומו - קרני פרה.