התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עזרא - פרק ז -

פסוק י

שיתוף
כי עזרא הכין לבבו, לדרוש את-תורת יהוה ולעשות, וללמד בישראל, חוק ומשפט. 

שאלוהים ישמור ויברך אותך לעד!