התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עזרא - פרק ז -

פסוק כה

שיתוף
ואנת עזרא, כחוכמת אלהך די-בידך מני שפטין ודיינין די-להוון דיינין לכל-עמא די בעבר נהרה, לכל-ידעי, דתי אלהך; ודי לא ידע, תהודעון. 

במילה (ודי) לא מופיע הטעם מרכא כפולה.