התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עזרא - פרק ח -

פסוק ג

שיתוף
מבני שכניה,    מבני פרעוש זכריה; ועימו התייחש לזכרים, מאה וחמישים.