התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חבקוק - פרק ב -

פסוק ט

שיתוף
הוי, בוצע בצע רע--לביתו:  לשום במרום קינו, להינצל מכף-רע.