התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
הושע - פרק ב -

פסוק ג

שיתוף
אמרו לאחיכם, עמי; ולאחותיכם, רוחמה. 

פסוק זה מסמל בצורה רגשת כל כך את המעבר מן הגלות אל הגאולה.