התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
הושע - פרק ב -

פסוק טז

שיתוף
לכן, הנה אנוכי מפתיה, והולכתיה, המדבר; ודיברתי, על-ליבה. 

מה מסמל המדבר?
מצד אחד, מקום של שממה, מקום אליו מגיעים אנשי השוליים, מקום ללא אפשרות פיתוח.
מצד שני, זהו המקום שבו ניתנה התורה, זהו המקום שבו הפכו ישראל מיחידים לעם.
התהליך המיוחד הזה של היווצרות הקשר מחדש, שלו ושלה - מתחיל דווקא שם.
מן היום בו נקראתי לפלא של ביתר וציון וסיני (זאב ז'בוטינסקי)