התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
הושע - פרק ו -

פסוק ו

שיתוף
כי חסד חפצתי, ולא-זבח; ודעת אלוהים, מעולות. 

ההישג האמיתי של היהדות היה בהפרדת העיקר מהתפל, הישג שעושה שדהה עם הזמן.