התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
הושע - פרק ז -

פסוק ח

שיתוף
אפריים, בעמים הוא יתבולל; אפריים היה עוגה, בלי הפוכה. 

על טעם וריח אין להתווכח. יש מי שמעדיפים את העוגה בלי הפוכה.