התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק א -

פסוק א

שיתוף
איש היה בארץ עוץ, איוב שמו; והיה האיש ההוא, תם וישר וירא אלוהים--וסר מרע. 

הסיפור שממצה את התנך.צדיק ורע לו
רשע וטוב לו?
תמצית האמונה.