התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק א -

פסוק ב

שיתוף
וייוולדו לו שבעה בנים, ושלוש בנות. 

משפחה ברוכה