התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק א -

פסוק ג

שיתוף
ויהי מקנהו שבעת אלפי צאן ושלושת אלפי גמלים, וחמש מאות צמד בקר וחמש מאות אתונות, ועבודה, רבה מאוד; ויהי האיש ההוא, גדול מכל בני קדם. 

איוב היה איש עשיר, אך מסתבר שכסף זה לא הכל