התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק א -

פסוק ד

שיתוף
והלכו בניו ועשו משתה, בית איש יומו; ושלחו, וקראו לשלושת אחיותיהם, לאכול ולשתות, עימהם. 

משתה