התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק א -

פסוק ה

שיתוף
ויהי כי הקיפו ימי המשתה וישלח איוב ויקדשם, והשכים בבוקר והעלה עולות מספר כולם--כי אמר איוב, אוליי חטאו בניי ובירכו אלוהים בלבבם:  ככה יעשה איוב, כל הימים. 

איוב היא איש ירא שמיים