התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק א -

פסוק ז

שיתוף
ויאמר יהוה אל השטן, מאיין תבוא; ויען השטן את יהוה, ויאמר, משוט בארץ, ומהתהלך בה. 

עד מתי רשעים יעלוזו?