התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק א -

פסוק ח

שיתוף
ויאמר יהוה אל השטן, השמת ליבך על עבדי איוב:  כי אין כמוהו בארץ, איש תם וישר ירא אלוהים וסר מרע.