התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק א -

פסוק ט

שיתוף
ויען השטן את יהוה, ויאמר:  החינם, ירא איוב אלוהים. 

השטן הזה ממש רע