התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק א -

פסוק י

שיתוף
הלוא אתה שכת בעדו ובעד ביתו, ובעד כל אשר לו--מסביב:  מעשה ידיו בירכת, ומקנהו פרץ בארץ.