התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק א -

פסוק יז

שיתוף
עוד זה מדבר, וזה בא ויאמר, כשדים שמו שלושה ראשים ויפשטו על הגמלים וייקחום, ואת הנערים הכו לפי חרב; ואימלטה רק אני לבדי, להגיד לך. 

עוד זה מדבר וזה בא - משפט חזק