התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק א -

פסוק כ

שיתוף
ויקם איוב ויקרע את מעילו, ויגז את ראשו; וייפול ארצה, וישתחו.