התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק א -

פסוק כא

שיתוף
ויאמר ערום יצאתי מבטן אימי, וערום אשוב שמה--יהוה נתן, ויהוה לקח; יהי שם יהוה, מבורך. 

בסוף אנחנו שבים כפי שבאנו- ערומים. ועל כן על אדם להישאר צנוע ועניו ומלא הערכה כלפי מה שברשותו