התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק א -

פסוק כב

שיתוף
בכל זאת, לא חטא איוב; ולא נתן תפלה, לאלוהים.