התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק ב -

פסוק י

שיתוף
ויאמר אליה, כדבר אחת הנבלות תדברי--גם את הטוב נקבל מאת האלוהים, ואת הרע לא נקבל; בכל זאת לא חטא איוב, בשפתיו. 

בשביל להעריך את הטוב צריך לדעת מה זה רע ולעמוד איתן בניסיונות