התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק ב -

פסוק יא

שיתוף
וישמעו שלושת ריעי איוב, את כל הרעה הזאת הבאה עליו, ויבואו איש ממקומו, אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי; וייוועדו יחדיו, לבוא לנוד לו ולנחמו.