התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק ב -

פסוק יג

שיתוף
ויישבו איתו לארץ, שבעת ימים ושבעת לילות; ואין דובר אליו, דבר--כי ראו, כי גדל הכאב מאוד.