התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק ד -

פסוק יז

שיתוף
  האנוש, מאלוה יצדק;    אם מעושהו, יטהר-גבר.

שאלה רטורית מדהימה שמלווה אותי ואת חיי. האם האדם צודק והאלוהים טועה? לעאב.