התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק ה -

פסוק ז

שיתוף
  כי-אדם, לעמל יולד;    ובני-רשף, יגביהו עוף.

משמעות הקיום של האדם על פני האדמה