התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק ה -

פסוק ח

שיתוף
  אולם--אני, אדרוש אל-אל;    ואל-אלוהים, אשים דברתי.

איוב יודע שהוא בסדר. למרות שנופלים עליו צרות וחבריו מנסים לשכנע אותו שיודה בחטאו, הוא לא מפקפק בעצמו ויודע שלא חטא. אפשר ללמוד ממנו על האמונה העצמית שלו והשלמות הפנימית שבו, כי הרי רובנו היינו משתכנעים שטעינו, אפילו אם לא היינו בטוחים במה. אבל המודעות העצמית של איוב כל-כך חזקה שהוא יודע שלא טעה