התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק ה -

פסוק ט

שיתוף
  עושה גדולות, ואין חקר;    נפלאות, עד-אין מספר.

כל רגע ורגע הוא נס - הלוואי שהיינו מרגישים את זה כל הזמן