התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק ה -

פסוק י

שיתוף
  הנותן מטר, על-פני-ארץ;    ושולח מים, על-פני חוצות.