התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק ו -

פסוק א

שיתוף
                  ויען איוב, ויאמר.

כאלה פסוקים אני אוהב, 3 מילים והמסר עובר