התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק ו -

פסוק כה

שיתוף
  מה-נמרצו אמרי-יושר;    ומה-יוכיח הוכח מכם.