התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק ז -

פסוק ד

שיתוף
  אם-שכבתי--    ואמרתי, מתיי אקום ומידד-ערב;ושבעתי נדודים    עדי-נשף.